• Bulong neo L

  Đường kính: M12~M56
  Bước ren(mm):  1.75 ~5.5
  Cấp bền:  4.6~10.9
  Chiều dài(mm):  300~6000
  Tiêu chuẩn:  Gia công
  Bề mặt:  Đen
  Mạ kẽm điện phân
  Mạ kẽm nhúng nóng
  Giới hạn bền:  –
  Giới hạn chảy:  –
  Độ giản dài tương đối(%):  –
  Xuất xứ:  Việt Nam
  Đọc tiếp
 • Bulong Neo L Đen

  Đường kính: M12~M56
  Bước ren(mm):  1.75 ~5.5
  Cấp bền:  4.6~10.9
  Chiều dài(mm):  300~6000
  Tiêu chuẩn:  Gia công
  Bề mặt:  Đen
  Giới hạn bền:  –
  Giới hạn chảy:  –
  Độ giản dài tương đối(%):  –
  Xuất xứ:  Việt Nam
  Đọc tiếp