ĐƯỜNG DÂY NÓNG:

0912.905.179

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tư vấn hổ trợ skype

HỖ TRỢ :

0941.492.112

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tu vấn hổ trợ skype

HỖ TRỢ:

0943.194.194

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tu vấn hổ trợ skype

HỖ TRỢ:

0941.592.112

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tu vấn hổ trợ skype
TÌM KIẾM SẢN PHẨM:

Youtube Channel

 

Banner Liên kết

240x400

Đang online

Trang web hiện có:
268 guests & 0 thành viên trực tuyến

Đối tác

dang tin rao vat mien phi  

Tag

bulong

bu lônggiá bulong, công ty bulong, bulong nhập khẩu, bulong inox, bulong neo

bulong luc giac, youdu, Bu lông, Bu lông ốc vít, Bulong, Ốc vít, Bu lông cường độ cao, Bu lông liên kết, Bu lông kết cấu, Bulong 4.6, Bu lông 5.6, Bu lông 6.8,    Bu lông 8.8,bulong 10.9Bu lông 10.9, Bu lông 12.9, Bu lông chịu lực, Bu lông mạ kẽm, Bulong nhung nong, Bu lông liền long đen, Đai ốc, Đai ốc lục giác, Ê cu, Ê cu 4.8, Ê cu 8.8, Ê cu 10.9, Ê cu Inox, Ê cu tán keo, Ê cu khóa, Ê cu mũ, Ê cu tai hồng, Ê cu liền long đen, Bu lông Inoxbulong Inox, Bu lông Inox 201, Bulong Inox 304, Bu lông Inox 316, Bulong Lục giác chìm, Vít chìm, Bu lông lục giác chìm, Lục giác chìm đầu trụ, Lục giác chìm đầu bằng, Lục giác chìm chỏm cầu, Lục giác chìm Inox, Bu lông móng, Bu lông U, Ubolt, bulong móng, Bu lông nở, Nở sắt,  Nở Inox, Nở đóng, Nở đạn, Thanh ren, ty ren, thanh ren 8.8, ty ren suốt, Thanh ren Inox, Ty xà gồ, Gu zông, Gu dông, Guzong

máy tính xách tay | kinh son mau op bep | vach kinh cuong luc |thiết kế hồ sơ năng lực 

Vấn đề bảo mật thông tin cá nhân

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VNC) ý thức rằng việc bảo mật thông tin là một trong những yêu cầu quan trọng đối với hoạt động của doanh nghiệp, việc sử dụng thích hợp các thông tin, và việc áp dụng quản lý an toàn thông tin đó là trách nhiệm mang tính xã hội thiết yếu. Do đó, để thực hiện được trách nhiệm này, cần định ra phương châm bảo mật thông tin, và toàn thể lãnh đạo, nhân viên công ty sẽ tuân thủ theo phương châm này, nhằm phấn đấu trong việc sử dụng thích hợp, quản lý, bảo mật, và duy trì thông tin.

1. Về vấn đề bảo hộ, bảo mật tài sản thông tin

Dựa trên quan điểm về tính chất cơ mật, tính chất an toàn, tính khả dụng để tiến hành phân loại toàn bộ tài sản thông tin quan trọng mà công ty đang sở hữu, sau đó xác định rõ ràng những nguy cơ về tính bảo mật đối với các tài sản thông tin đó, để đưa ra chính sách quản lý cần thiết bảo mật tài sản thông tin.

2. Về vấn đề quản lý bảo mật thông tin

Công ty định ra “Các qui định quản lý bảo mật thông tin” được xem như là cơ chế để quản lý bảo mật thông tin. Các qui định này được phổ biến và quán triệt cho toàn bộ lãnh đạo, nhân viên của công ty. Ngoài ra, các qui định này được xem xét, chỉnh sửa định kỳ, và liên tục được hoàn thiện.

3. Về vấn đề giáo dục bảo mật thông tin

Cùng với việc phổ biến, quán triệt cho toàn thể ban lãnh đạo, nhân viên công ty về tính cần thiết và các điều mục cụ thể phải tuân thủ trong việc bảo mật thông tin, công ty còn thực hiện giáo dục bảo mật thông tin một cách định kỳ để có thể duy trì và nâng cao hơn nữa độ bảo mật thông tin của công ty.

4. Về vấn đề dự phòng và đối ứng trước những sự cố về bảo mật thông tin

Dựa trên việc xem xét đến trường hợp những sự cố về bảo mật thông tin không chỉ là do hành vi vi phạm của người thứ ba, mà còn là những sự cố phát sinh do nhầm lẫn trong thao tác hoặc là do sự cố ý của lãnh đạo và nhân viên công ty, những người mà có quyền hạn sử dụng thích hợp; để đưa ra Chính sách dự phòng và đối ứng, chỉnh sửa một cách tức thời, xây dựng nên cơ cấu quản lý và chính sách thích hợp.

5. Về vấn đề tuân thủ pháp luật

Toàn thể ban lãnh đạo, nhân viên công ty thực thi nghiệp vụ dựa trên các qui định liên quan đến bảo mật thông tin, và tuân thủ theo những qui định pháp luật liên quan.