luc-giac-chim-dau-tru-8.8

Bulong lục giác chìm đầu trù 8.8