Bulong lục giác chìm đầu bằng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đường kính: M3~M30
Bước ren(mm): Ren mịn
Cấp bền: 10.9
Chiều dài(mm): 10~300
Tiêu chuẩn: DIN 912
Bề mặt: Đen
Giới hạn bền:  –
Giới hạn chảy:  –
Độ giản dài tương đối(%):  12~16
Xuất xứ:  KPF