Bulong lục giác chìm đầu trụ ren suốt

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đường kính: M4~M30
Bước ren(mm): 0,7 ~ 3,5
Cấp bền: 8.8
Chiều dài(mm): 10~300
Tiêu chuẩn: DIN 912
Bề mặt: Đen
Giới hạn bền:  –
Giới hạn chảy:  –
Độ giản dài tương đối(%):  12~16
Xuất xứ:  KPF