Bulong lục giác chìm đầu trụ ren lửng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đường kính: M6~M24
Bước ren(mm): 1 ~ 3.0
Cấp bền: 8.8
Chiều dài(mm): 10~300
Tiêu chuẩn: DIN 912
Bề mặt: Đen
Giới hạn bền:  –
Giới hạn chảy:  –
Độ giản dài tương đối(%):  12~16
Xuất xứ:  KPF