Đinh Hàn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đường kính: M13 ~ M22
Bước ren (mm):
Cấp bền: 5.8
Chiều dài (mm): 70 ~ 200
Tiêu chuẩn: DIN 34828.
ISO 13918.
Bề mặt: Thô
Giới hạn bền:
Giới hạn chảy:
Độ giản dài tương đối (%):
Xuất xứ: KPF