Bulong liên kết 4.8

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đường kính: M6 ~ M48
Chiều dài: 60 ~ 300
Bước ren: 1 ~ 5.0 mm
Tiêu chuẩn: DIN 933
DIN 931
Cấp bền: 4.8
Bề mặt: Xi trắng
Giới hạn chảy: 340
Giới hạn bền: 400
Độ kéo giản:
Xuất xứ: KPF