Tắc kê nở

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đường kính:  M6~M48
Bước ren(mm):  1~5.0
Cấp bền: 4.8, 8.8, 10.9
Chiều dài(mm):  60~300
Tiêu chuẩn: DIN931
DIN 933
Bề mặt: Đen
Mạ kẽm điện phân
Giới hạn bền:  –
Giới hạn chảy:  –
Độ giản dài tương đối(%):  –
Xuất xứ:  KPF