Bulong lục giác chìm đầu mo

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đường kính: M3~M12
Bước ren(mm): 0.2~1.75
Cấp bền: 10.9
Chiều dài(mm): 10~100
Tiêu chuẩn: DIN 7380
Bề mặt: Đen
Giới hạn bền:  –
Giới hạn chảy:  –
Độ giản dài tương đối(%):
Xuất xứ:  KPF