Bulong Neo L Đen

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đường kính: M12~M56
Bước ren(mm):  1.75 ~5.5
Cấp bền:  4.6~10.9
Chiều dài(mm):  300~6000
Tiêu chuẩn:  Gia công
Bề mặt:  Đen
Giới hạn bền:  –
Giới hạn chảy:  –
Độ giản dài tương đối(%):  –
Xuất xứ:  Việt Nam