• Lục giác chìm CW đầu mo

  Đường kính: M3~M30
  Bước ren(mm): Ren mịn, Ren suốt
  Cấp bền: 4.6 – 12.9
  Chiều dài(mm): 10~300
  Bề mặt: Đen, Mạ kẽm điện phân, Mạ kẽm nhúng nóng…
  Giới hạn bền:  –
  Giới hạn chảy:  –
  Độ giản dài tương đối(%):  12~16
  Xuất xứ: Malaysia