• Bulong lục giác chìm đầu bằng

  Đường kính: M3~M30
  Bước ren(mm): Ren mịn
  Cấp bền: 10.9
  Chiều dài(mm): 10~300
  Tiêu chuẩn: DIN 912
  Bề mặt: Đen
  Giới hạn bền:  –
  Giới hạn chảy:  –
  Độ giản dài tương đối(%):  12~16
  Xuất xứ:  KPF