• Bulong lục giác chìm đầu mo

  Đường kính: M3~M12
  Bước ren(mm): 0.2~1.75
  Cấp bền: 10.9
  Chiều dài(mm): 10~100
  Tiêu chuẩn: DIN 7380
  Bề mặt: Đen
  Giới hạn bền:  –
  Giới hạn chảy:  –
  Độ giản dài tương đối(%):
  Xuất xứ:  KPF