• Bulong lục giác chìm đầu bằng

  Đường kính: M3~M30
  Bước ren(mm): Ren mịn
  Cấp bền: 10.9
  Chiều dài(mm): 10~300
  Tiêu chuẩn: DIN 912
  Bề mặt: Đen
  Giới hạn bền:  –
  Giới hạn chảy:  –
  Độ giản dài tương đối(%):  12~16
  Xuất xứ:  KPF
 • Bulong lục giác chìm đầu mo

  Đường kính: M3~M12
  Bước ren(mm): 0.2~1.75
  Cấp bền: 10.9
  Chiều dài(mm): 10~100
  Tiêu chuẩn: DIN 7380
  Bề mặt: Đen
  Giới hạn bền:  –
  Giới hạn chảy:  –
  Độ giản dài tương đối(%):
  Xuất xứ:  KPF
 • Bulong lục giác chìm đầu trụ Inox

  Đường kính: M5~M20
  Bước ren(mm): 0,8 ~ 2,5
  Cấp bền: SUS304
  Chiều dài(mm): 10~300
  Tiêu chuẩn: SUS 304
  Bề mặt: INOX
  Giới hạn bền:  –
  Giới hạn chảy:  –
  Độ giản dài tương đối(%): 12~16
  Xuất xứ:  KPF
 • Bulong lục giác chìm đầu trụ ren lửng

  Đường kính: M6~M24
  Bước ren(mm): 1 ~ 3.0
  Cấp bền: 8.8
  Chiều dài(mm): 10~300
  Tiêu chuẩn: DIN 912
  Bề mặt: Đen
  Giới hạn bền:  –
  Giới hạn chảy:  –
  Độ giản dài tương đối(%):  12~16
  Xuất xứ:  KPF
 • Bulong lục giác chìm đầu trụ ren suốt

  Đường kính: M4~M30
  Bước ren(mm): 0,7 ~ 3,5
  Cấp bền: 8.8
  Chiều dài(mm): 10~300
  Tiêu chuẩn: DIN 912
  Bề mặt: Đen
  Giới hạn bền:  –
  Giới hạn chảy:  –
  Độ giản dài tương đối(%):  12~16
  Xuất xứ:  KPF

   

 • Lục giác chìm CW đầu bằng

  Đường kính: M3~M30
  Bước ren(mm): Ren mịn, Ren suốt
  Cấp bền: 4.6 – 12.9
  Chiều dài(mm): 10~300
  Bề mặt: Đen, Mạ kẽm điện phân, Mạ kẽm nhúng nóng…
  Giới hạn bền:  –
  Giới hạn chảy:  –
  Độ giản dài tương đối(%):  12~16
  Xuất xứ: Malaysia

 • Lục giác chìm CW đầu mo

  Đường kính: M3~M30
  Bước ren(mm): Ren mịn, Ren suốt
  Cấp bền: 4.6 – 12.9
  Chiều dài(mm): 10~300
  Bề mặt: Đen, Mạ kẽm điện phân, Mạ kẽm nhúng nóng…
  Giới hạn bền:  –
  Giới hạn chảy:  –
  Độ giản dài tương đối(%):  12~16
  Xuất xứ: Malaysia