• Bulong liên kết 4.8

  Đường kính: M6 ~ M48
  Chiều dài: 60 ~ 300
  Bước ren: 1 ~ 5.0 mm
  Tiêu chuẩn: DIN 933
  DIN 931
  Cấp bền: 4.8
  Bề mặt: Xi trắng
  Giới hạn chảy: 340
  Giới hạn bền: 400
  Độ kéo giản:
  Xuất xứ: KPF