• Bulong CW 8.8

  Đường kính: M10 ~ M30
  Bước ren: 10 ~ 1000
  Loại ren: Ren mịn
  Cấp bền: 8.8
  Chiều dài: 10 ~ 1000
  Bề mặt: Mạ kẽm, mạ nhúng nóng, xi
  Giác 6 cạnh
  Giới hạn bền: 800 ~ 830
  Giới hạn chảy: 640
  Độ giản đơn đối: 12%
  Xuất xứ: Malaysia