• Bulong inox 316

  Đường kính:  M6~M30
  Bước ren(mm):  1~3.5
  Cấp bền:  4.8~12.9
  Chiều dài(mm):  60~300
  Tiêu chuẩn:  DIN 933
  DIN931
  Bề mặt:  SUS316
  Giới hạn bền:  –
  Giới hạn chảy:  –
  Độ giản dài tương đối(%):  –
  Xuất xứ:  KPF