• Bulong S10T

  Kích thước của bulong S10T (đường kính): M12 ~ M36
  Bước ren (mm): 1.75 ~ 3.5
  Cấp bền: 8.8, 10.9, 12.9
  Chiều dài (mm): 40 ~ 300
  Tiêu chuẩn: S10T
  Bề mặt: Thô.
  Đen.
  Mạ kẽm điện phân.
  Mạ kẽm nhúng nóng.
  Giới hạn bền: 1040
  Giới hạn chảy: 940
  Độ giản dài tương đối (%): 9%
  Xuất xứ: KPF
 • Bulong Liên Kết A325M

  Đường kính: M12 ~ M48
  Bước ren (mm): 1 ~ 3.5
  Cấp bền: 8S
  Chiều dài (mm): 60 ~ 300
  Tiêu chuẩn: ASTM A325M
  Bề mặt: Đen, mạ kẽm nhúng nóng.
  Giới hạn bền: 660
  Giới hạn chảy:
  Độ giản dài tương đối (%): 14%
  Xuất xứ: KPF
 • Bulong liên kết 8.8 Đen

  Đường kính: M6 ~ M48
  Bước ren (mm): 1,0 ~ 5,0
  Cấp bền: 8.8
  Chiều dài (mm): 60 ~ 300
  Tiêu chuẩn: DIN 933.
  DIN 931
  Bề mặt: Đen
  Giới hạn bền: 800 ~ 830
  Giới hạn chảy: 640
  Độ giản dài tương đối (%): 12%
  Xuất xứ: KPF
 • Bulong liên kết 4.8

  Đường kính: M6 ~ M48
  Chiều dài: 60 ~ 300
  Bước ren: 1 ~ 5.0 mm
  Tiêu chuẩn: DIN 933
  DIN 931
  Cấp bền: 4.8
  Bề mặt: Xi trắng
  Giới hạn chảy: 340
  Giới hạn bền: 400
  Độ kéo giản:
  Xuất xứ: KPF

   

 • Bulong Liên Kết 12.9

  Đường kính:  M6~M48
  Bước ren(mm):  1~5.0
  Cấp bền:  12.9
  Chiều dài(mm):  60~300
  Tiêu chuẩn bu lông cấp bền 12.9: DIN931
  DIN933
  Bề mặt: Thô
  Đen
  Mạ kẽm điện phân
  Mạ kẽm nhúng nóng
  Giới hạn bền:  1220
  Giới hạn chảy:  1100
  Độ giản dài tương đối:  8%
  Xuất xứ:  KPF
 • Bulong Liên Kết 10.9

  Đường kính: M6 ~ M48
  Bước ren (mm): 1 ~ 5.0
  Cấp bền: 10.9
  Chiều dài (mm): 60 ~ 300
  Tiêu chuẩn: DIN 933.
  DIN 931.
  Bề mặt: Thô.
  Đen.
  Mạ kẽm điện phân.
  Mạ kẽm nhúng nóng.
  Giới hạn bền: 1040
  Giới hạn chảy: 940
  Độ giản dài tương đối (%): 9%
  Xuất xứ: KPF
 • Bulong inox 316

  Đường kính:  M6~M30
  Bước ren(mm):  1~3.5
  Cấp bền:  4.8~12.9
  Chiều dài(mm):  60~300
  Tiêu chuẩn:  DIN 933
  DIN931
  Bề mặt:  SUS316
  Giới hạn bền:  –
  Giới hạn chảy:  –
  Độ giản dài tương đối(%):  –
  Xuất xứ:  KPF
 • bulong inox 304

  Bulong inox 304

  Đường kính: M6 ~ M30
  Bước ren (mm): 1 ~ 3.5
  Cấp bền: SUS 304
  Chiều dài (mm): 60 ~ 300
  Tiêu chuẩn: SUS 304
  Bề mặt: Inox
  Giới hạn bền:
  Giới hạn chảy:
  Độ giản dài tương đối (%):
   Xuất xứ:  KPF
 • Bulong F10T

  Đường kính (kích thước của bulong F10T): M12 ~ M36
  Bước ren (mm): 1.75 ~ 3.5
  Cấp bền: 8.8, 10.9, 12.9
  Chiều dài (mm): 40 ~ 300
  Tiêu chuẩn: F10T
  Bề mặt: Thô.
  Đen.
  Mạ kẽm điện phân.
  Mạ kẽm nhúng nóng.
  Giới hạn bền: 1040
  Giới hạn chảy: 940
  Độ giản dài tương đối (%): 9%
  Xuất xứ: KPF
 • Bulong CW 8.8

  Đường kính: M10 ~ M30
  Bước ren: 10 ~ 1000
  Loại ren: Ren mịn
  Cấp bền: 8.8
  Chiều dài: 10 ~ 1000
  Bề mặt: Mạ kẽm, mạ nhúng nóng, xi
  Giác 6 cạnh
  Giới hạn bền: 800 ~ 830
  Giới hạn chảy: 640
  Độ giản đơn đối: 12%
  Xuất xứ: Malaysia

 • Bulong CW 10.9

  Đường kính: M10 ~ M30
  Bước ren: 10 ~ 1000
  Loại ren: Ren mịn
  Cấp bền: 10.9
  Chiều dài: 10 ~ 1000
  Bề mặt: Mạ kẽm, mạ nhúng nóng, xi
  Giác 6 cạnh
  Xuất xứ: Malaysia

 • Bulông chống đứt

  Đường kính: M6 ~ M48
  Bước ren (mm): 1 ~ 3.5
  Cấp bền: 10.9
  Chiều dài (mm): 60 ~ 300
  Tiêu chuẩn: DIN 933.
  DIN 931.
  Bề mặt: Thô.
  Đen.
  Mạ kẽm điện phân.
  Mạ kẽm nhúng nóng.
  Giới hạn bền: 800 ~ 830
  Giới hạn chảy: 640
  Độ giản dài tương đối (%): 12%
  Xuất xứ: KPF
 • Bulong A325

  Đường kính: M12 ~ M48
  Bước ren (mm): 1.75 ~ 5
  Cấp bền: 10.9
  Chiều dài (mm): 60 ~ 300
  Tiêu chuẩn: 8S, 10S
  Bề mặt: Thô.
  Đen.
  Mạ kẽm điện phân.
  Mạ kẽm nhúng nóng.
  Giới hạn bền: 660
  Giới hạn chảy: _
  Độ giản dài tương đối (%): 14%
  Xuất xứ: KPF
 • Bulong 8.8 Xi Trắng Xanh

  Đường kính: M6 ~ M48
  Bước ren (mm): 1,0 ~ 5,0
  Cấp bền: 8.8
  Chiều dài (mm): 60 ~ 300
  Tiêu chuẩn: DIN 933.
  DIN 931.
  Bề mặt: Xi trắng xanh
  Giới hạn bền: 800 ~ 830
  Giới hạn chảy: 640
  Độ giản dài tương đối (%): 12%
  Xuất xứ: KPF
 • Bulong 8.8 MKNN

  Đường kính: M6 ~ M48
  Bước ren (mm): 1,0 ~ 5,0
  Cấp bền: 8.8
  Chiều dài (mm): 60 ~ 300
  Tiêu chuẩn: DIN 933.
  DIN 931.
  Bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng
  Giới hạn bền: 800 ~ 830
  Giới hạn chảy: 640
  Độ giản dài tương đối (%): 12%
  Xuất xứ: KPF