• Đinh Hàn

  Đường kính: M13 ~ M22
  Bước ren (mm):
  Cấp bền: 5.8
  Chiều dài (mm): 70 ~ 200
  Tiêu chuẩn: DIN 34828.
  ISO 13918.
  Bề mặt: Thô
  Giới hạn bền:
  Giới hạn chảy:
  Độ giản dài tương đối (%):
  Xuất xứ: KPF