• Bulong Neo L Đen

  Đường kính: M12~M56
  Bước ren(mm):  1.75 ~5.5
  Cấp bền:  4.6~10.9
  Chiều dài(mm):  300~6000
  Tiêu chuẩn:  Gia công
  Bề mặt:  Đen
  Giới hạn bền:  –
  Giới hạn chảy:  –
  Độ giản dài tương đối(%):  –
  Xuất xứ:  Việt Nam
 • bulong neo L

  Bulong neo L

  Đường kính: M12~M56
  Bước ren(mm):  1.75 ~5.5
  Cấp bền:  4.6~10.9
  Chiều dài(mm):  300~6000
  Tiêu chuẩn:  Gia công
  Bề mặt:  Đen
  Mạ kẽm điện phân
  Mạ kẽm nhúng nóng
  Giới hạn bền:  –
  Giới hạn chảy:  –
  Độ giản dài tương đối(%):  –
  Xuất xứ:  Việt Nam
 • Bulong Neo J

  Đường kính:  M12~M56
  Bước ren(mm):  1.75 ~ 5.5
  Cấp bền:  4.6 ~ 10.9
  Chiều dài(mm):  350 ~ 6000
  Tiêu chuẩn:  Gia công
  Bề mặt: Đen
  Mạ kẽm điện phân
  Mạ kẽm nhúng nóng
  Xuất xứ:  Việt Nam
 • Bulong Neo Inox

  Đường kính: M12~M56
  Bước ren(mm): 1~3.5
  Cấp bền: SUS201, 304, 316
  Chiều dài(mm): 200~6000
  Tiêu chuẩn: Gia công
  Bề mặt: Inox
  Giới hạn bền:  –
  Giới hạn chảy:  –
  Độ giản dài tương đối(%):  –
  Xuất xứ:  Việt Nam
 • bulong neo I

  Bulong Neo I

  Đường kính:  M12~M56
  Bước ren(mm):  1.75 ~ 5.5
  Cấp bền:  4.6 ~10.9
  Chiều dài(mm):  200~6000
  Tiêu chuẩn:  Gia công
  Bề mặt:  Đen
  Mạ kẽm điện phân
  Mạ kẽm nhúng nóng
  Xuất xứ:  Việt Nam
 • cùm u vuông

  Bulong Neo Cùm U Vuông

  Đường kính:  M12 ~ M56
  Bước ren(mm):  1.75 ~ 5.5
  Cấp bền:  4.6 ~10.9
  Chiều dài(mm):  200~6000
  Tiêu chuẩn:  Gia công
  Bề mặt: Đen
  Mạ kẽm điện phân
  Mạ kẽm nhúng nóng
  Xuất xứ:  Việt Nam