• ty ren

  Ty ren

  Đường kính: M6 ~ M48
  Bước ren(mm):  1~5.0
  Cấp bền:  4.6, 5.6, 8.8
  Chiều dài(mm):  70~6000
  Tiêu chuẩn:  Gia công theo yêu cầu
  Bề mặt: Đen
  Mạ kẽm điện phân
  Mạ kẽm nhúng nóng
  Giới hạn bền:  Tùy theo cấp bền
  Giới hạn chảy:  –
  Độ giản dài tương đối(%):
  Xuất xứ:  Việt Nam
 • Bulong Neo J

  Đường kính:  M12~M56
  Bước ren(mm):  1.75 ~ 5.5
  Cấp bền:  4.6 ~ 10.9
  Chiều dài(mm):  350 ~ 6000
  Tiêu chuẩn:  Gia công
  Bề mặt: Đen
  Mạ kẽm điện phân
  Mạ kẽm nhúng nóng
  Xuất xứ:  Việt Nam
 • cùm u vuông

  Bulong Neo Cùm U Vuông

  Đường kính:  M12 ~ M56
  Bước ren(mm):  1.75 ~ 5.5
  Cấp bền:  4.6 ~10.9
  Chiều dài(mm):  200~6000
  Tiêu chuẩn:  Gia công
  Bề mặt: Đen
  Mạ kẽm điện phân
  Mạ kẽm nhúng nóng
  Xuất xứ:  Việt Nam
 • Tắc kê nở

  Đường kính:  M6~M48
  Bước ren(mm):  1~5.0
  Cấp bền: 4.8, 8.8, 10.9
  Chiều dài(mm):  60~300
  Tiêu chuẩn: DIN931
  DIN 933
  Bề mặt: Đen
  Mạ kẽm điện phân
  Giới hạn bền:  –
  Giới hạn chảy:  –
  Độ giản dài tương đối(%):  –
  Xuất xứ:  KPF
 • bulong neo L

  Bulong neo L

  Đường kính: M12~M56
  Bước ren(mm):  1.75 ~5.5
  Cấp bền:  4.6~10.9
  Chiều dài(mm):  300~6000
  Tiêu chuẩn:  Gia công
  Bề mặt:  Đen
  Mạ kẽm điện phân
  Mạ kẽm nhúng nóng
  Giới hạn bền:  –
  Giới hạn chảy:  –
  Độ giản dài tương đối(%):  –
  Xuất xứ:  Việt Nam