Bu lông đai ốc

Bu lông đai ốc

Bu lông đai ốc được thiết kế để sử dụng kết hợp với đai ốc (được gọi là tán) đây là một sản phẩm cơ khí có hình dạng thanh trụ tròn, phần đầu nón được thiết kế thành 6 cạnh phần thân được tiện ren. Bu lông đai ốc được được sử dụng để lắp ráp, liên kết các ghép nối các chi tiết thành hệ thống khối, khung giàn.
Nguyên lý làm việc của bu lông đai ốc là dựa vào sự ma sát giữa các vòng ren của bulong và đai ốc để kẹp chặt các chi tiết lại với nhau thành một khối thống nhất.