Bu lông lục giác chìm đầu trụ

Bulong lục giác chìm đầu trù 8.8

Bu lông lục giác chìm đầu trụ

Bu lông lục giác chìm đầu trụ là loại bu lông chuyên dùng cho các thiết bị máy móc yêu cầu chất lượng cao về độ chắn chắc cũng như tính chính xác của việc gắn kết các thiết bị linh kiện thành một bộ hoàn chỉnh.