ty ren bát chuồn

Bát chuồn

Bát chuồn có tên gọi khác là tán chuồn, tán chuồn chuồn, bát cánh chuồn, đai ốc cánh chuồn được dùng để vặn vào hai đầu của ty ren và có công dụng xiết khóa ,kẹp ty ren thô, ren vuông và các ty răng…cố định khoảng cách hai tấm cốp pha trước khi đổ bê tông.